söndag 11 augusti 2013

Tvinga mig inte döda någon

Tänk om Sverige var för det kontroversiella området dödshjälp, tänk att sedan tvingar alla sjuksköterskor att utföra det oavsett vad de tycker om det rent moraliskt. För dessa sjuksköterskor kanske det känns som mord i deras samveten, ska man då tvinga dessa att utföra mord eller ge dom frihet att avstå från detta kontroversiella området? Så här skriver Världen idag:
I oktober 2010 antog Europarådet en resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal – ett beslut som var ett kraftigt bakslag för svenska socialdemokraten Carina Hägg, som lämnat in en motion med det motsatta syftet – hon ville begränsa rätten till samvetsfrihet, eftersom det sågs som ett hot mot aborträtten.Europarådet slog i stället fast att ingen vårdpersonal kan tvingas medverka till abort eller dödshjälp mot sitt samvete. Men från svensk sida har den resolutionen inte accepterats. I maj 2011 beslutade riksdagen att uppmana Europarådet att riva upp resolutionen – och endast Sverige­demokraterna gick emot riksdagsmajoriteten. Krist­demo­kraterna valde att avstå från att rösta. http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/03/08/Sverige-anmals-for-brist-pa-samvetsfrihet/
Sverige är ett på många sätt solidariskt och liberalt samhälle, men när det gäller abort så Sverige sjukt kontrollerande och tvingangde, budskapet till sjuksköter "DU MÅSTE UTFÖRA ABORT ANNARS FÅR DU INTE VARA EN BARNMORSKA!". Alla sjuksköterskor måste utföra aborter, så i princip måste alla barnmorskor i Sverige utföra abort, de 2 miljoner människor som inte är för friabort exkluderas då med andra ord från att vara barnmorskor (dessa människor, är konservativa, människovärdes förespråkare, muslimer, kristna och andra människor, som står upp för människovärdet). Men tänk om man har en annan åsikt ifrågan om det är ett verkligt människoliv man tar livet av då vill man inte jobba som barnmorska.. Vad är det för överdrivet kontroll behov samhället har, dessutom går det emot EU direktiven om samvetsfrihet i denna frågan, att man som barnmorska kan få välja att avstå medverka till det man anser vara att taga en verklig människa av daga. Vill påminna om att detta var olagligt med abort förutan medicinska skäl i Sverige för bara 35-40år sedan, hur kan man då sedan tvinga individer att utföra det som samhället för en liten stund tidigare ansågs som omoraliskt?