torsdag 26 november 2009

Know Your enemy

"compromise, conformty, assimilation, submission, hypocracy, brutality, the elite, all of wich is American dream, all of wich is American dreams!"

I was listening on rage against the machine's anti American lyrics; can't help to agree on some parts. The "land of the free" is in dire need of change; it's health care system needs to change.. It's a some what mystery on why the worlds largest economy is one the last of the free western democracies to get a sound health thats for everyone of it's residents. The biggest question I have is who fooled them..? Their thinking: "If we let the goverment rule bigger parts of the healthcare those hospitals will be ruled with sloppiness." No, less focus on profit-making could and probably will lessen the "cutting the corners mentality" in the case of resource distribution and it will also lessen the world leading overpriceing the capital system sometimes can cause (the owners has in the past figured: "who wants to pay to little and be a cheap person when it comes to your own healthcare"? No one, who could afford it so lets keep it expensive.). All this has meant that that the people often got overpriced unnessary treatments in private practisses. Meanwhile this hasn't meant that the poor got better/or cheaper healthcare in many times been left without healthcare. People have actually been duying daily cause of their egoistic system people who where born with critical deases, are they likely to get insured or raise the money to pay for the insurance? Okay perhaps there is help to get for them, but it's probably hard to get, atleast it seems so on the outcry you see on the news by people who are excluded from the health-insurances, and them who cries out for a friend or familys right to get the same care as everyone else.

PS. And the hospitals hasn't been able to give cheap healthcare cause they've been so afraid to get sued also. So give the bigger part of the responsibility of the healthcare to the state, that's my sudgestion.

Btw Green days song with the same name is also a good one..

Spotify links:

tisdag 10 november 2009

Pornografi = Filmad prostitution?


Bilden har inget med artikelns innehåll att göra, detta är ett modé foto. F.ö. söt tjej
hoppas hon slipper allt- i-blogg-inlägget- nämnd-skit ifrån svin. (lånad bild utan tillstånd)

Är inte det märkligt att två former av sexuella tjänster har samma tillvägagångssätt och innehåll, samt slutkonsument men bara olika distributions sätt/och typ av kunder? Men att det ena ses om olagligt och de andra ses som en legitim laglig verksamhet? Det som skiljer är en filmkamera? Vilka andra brott skulle bli legitimt bara man filmade dem?


Dagens rådande Svenska lagstiftning i fråga om brottet sexköp lyder så här:

"
Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse… …döms för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.
För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
"
(Lag (SFS 2005:90) om förbud mot köp av sexuella tjänster)

Samt:
” …
skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.
” (Brottsbalken 6 kap. 11 §)

Det är olagligt i dagens Sverige att köpa sex åt sig el. åt annan person. Men i rättspraxis gäller det att det är ok med att köpa sexuella tjänster (iaf. som företagare) om detta inspelas/fotograferas dvs. pornografi. Jag vill påstå att rättsväsendet har missat det uppenbara att i båda dessa fall så är:
  • Den sexuella förbindelsen är tillfällig (det är till 99% av fallen inte en relation övrig tid)
  • Ges den vid löfte av monetär ersättning
  • Man köper tjänsten åt sig själv eller åt en annan person

Är inte det märkligt att dessa två nästan identiska former av köp av sexuella tjänster inte får samma påföljder?

Anledningen till att man ej ser det som likartade sexköp tror jag är överdriven försiktighet kring yttrandefrihet. Man vill inte heller inskränka friheten till olika former av ”artistiskt skapande” eller sexvideos för privat bruk. Men individens frihet på dessa områden blir inte nämnvärt mindre om man gör en gränsdragning att man ej får ta betalt för konst av sexuell art. Detta gör bara så att man kan förhindra utsatta individer skyddas ifrån systematisk exploatering. Om det var så att det är ett företag som köper sexet vore logiken att det också vore ok att köpa sex av prostituerad bara man betalar med i sitt företags räkning, som en del av rekreation inom företaget. Lucka i lagen någon?

Det måste finnas andra sätt för vårat samhälle med välstånd att hjälpa dessa människors situation & göra deras vardag/liv till något där systematiska sexuella exploatering inte är det ”enda” vis de kan försörja sig på, samt att göra det olagligt med denna sorts exploatering av människor. Vi bör rädda de unga flickorna (och män) ur denna ondskefulla industri!

söndag 8 november 2009

Foster - något som har människovärdeTWITTER

De som säger att ett foster inte är en människa har bevisbördan


Tänkte kommentera debatten som uppkommit nu när Torbjörn Tensjö har skrivet en iofs helt följdriktigt resonemang/blogg inlägg sett ur hans synvinkel i både tidningar och i bloggosfären. I inläggen/bloggposten argumentar han på ett konsekvent sätt; att om det är rätt att göra abort på ett foster är det rätt att göra abort på ett annat foster oavsett anledning. För att det hela handlar om människobarnet (fostret) i magen har ett människovärde, inte könskampen i sig. Folk upprörs för att det uppdagats att flickor aborteras bara för att det är flickor och att det just sker också i Sverige. För man har ju sedan tidigare även känt till att det förekommit i Kina och Indien, men nu har fenomenet smugit sig hit också. Det känns hemskt konstanterar man. Men Tennsjö förklarar lungt för oss som den visa fadersgestalt han är; att man kan inte diskriminera något som saknar människovärde. Dock hugger det dock till i vanliga människors hjärtan, när man hör att foster aborteras bara för att de hade "fel" kön. Kan många inte låta bli att bli upprörd. Men Tensjö förklarar för oss att istället låta våra känslor vara ifred så att vi inte föder ut något vi inte vill se (att ge abortmotståndare rätt):Även om fall som det nu uppdagade i Eskilstuna, där kvinnor väljer att abortera flickfoster, väcker starka känslor hos oss, så bör vi besinna oss. Vår spontana "gut feeling" inför komplexa fenomen som dessa är inte alltid tillförlitliga. (citat ifrån Tensjös inlägg på News Mill)

OM FÖRFATTAREN

Jag har utbildat mig på credoakademin (.nu) i Stockholm, med Mats Selander som lärare i bland annat en kurs om abort-etik. MRO's (Människo rätt för ofödda) grundare. Har tagit några av hans argument, men byggt vidare och hittat egna argument.

Jag är 22år. Jag gick samhällsprogrammet, med en del heta debatter om abort även där. Sen gick jag som sagt 1 år på credoakademin direkt efter gymnasiet. Är med i KDU, där jag också debatterat detta ämne, utan gehör. KD/KDU är rätt luddig i denna fråga och vill så förbli. Man tycker att abort är något negativt men att det skulle bli ännu värre att förbjuda det typ.

På alla dessa ställen har mina tankar och idéer om abort formats och stötts och blötts!

Nu till "kärnan av pudeln" det som är debattens centrum: fostrets människovärde, så här skriver en annan abort förespråkare som länkas till ifrån Tensjös blogg inlägg (börjar f.ö. med ett icke underbyggt påstående, som sedan används som argument):

Ett foster är inte en person. Det betyder att även om det är ett objekt med mänsklig DNA, så är det inte något som bör omfattas av våra moraliska överväganden. På samma sätt är hårstrån, hudceller och annat organiskt material från människor inte moraliska subjekt. Om detta är de flesta av oss överens, förutsätter jag. Om man motsätter sig min beskrivning av fostret måste man rimligen också vara motståndare till abort. Anledningen till detta är att om man påstår att ett foster är ett moraliskt subjekt kan det inte vara tillåtet att döda det för att bespara den blivande modern en jämförelsevis ringa börda. Men en solid majoritet av det svenska folket är för abort. Om man anser att foster är moraliskt jämställda med exempelvis hudceller, så kan man inte heller påstå att selektiv abort är "diskriminering". Ett föremål kan inte bli diskriminerat, givet att vi använder ordet i dess vardagliga bemärkelse.

Han menar alltså på att det inte skulle vara någon skilldnad på en hårcell och ett nyblivet foster, båda har samma egenskaper så som att de är celler, så som att de har DNA. Men det är inte de enda egenskaperna dessa celler har. Det är sjukt att folk inte vill se sanningen i vitögat utan att de till och med duperar sig själva så det missar saker som är framför deras ögon. Det borde vara uppenbart för vem som helst: att en cell som är den första grunden för en ny individ som håller på att forma en människa (är en människlig varelse) är av särskilt vikt och dignitet och inte detsamma som ett hårstrå. Den är essensen för ett mänskligt liv. Om något är essensen för ett mänskligt liv är den också mänskligt liv. Vad kan ha mänskligt liv om det inte är en människa? Vad skulle det annars vara? Ett foster är något som vi alla varit, ett levande foster kan omöjligt vara något annat mer än vad det är människa. Fostret är mer oss än vad den avskiljer sig ifrån oss, vi har alla varit foster, den är grunden för oss! Foster stadiet är ett stadie i våra liv. Med andra ord är inte levande foster kompost material. (Aborterade foster är faktiskt ofta begravda på kyrkogårdar, med rätta. En del sjukhus är ju iofs så vidriga att de först dödar barnet/fostret och sedan gör kompost av det. Men det är en annan historia)

Vi kan väl inte ha ett samhälle där individers mänskliga liv är en slit och släng produkt!? Även om de skulle sakna medvetande. Vi vet ju att det finns andra människor som saknar medvetande men som vi ändå tillskriver människovärde så som människor i koma, eller mycket gravt förstånds handikappade människor (sk. kollis), men är dessa värdelösa? Självfallet inte? De är oersätterliga människor! Vad skiljer värdet på dessa halvt fungerade människor ifrån halvt utvecklade foster? Inte i några väsentliga delar åtminstone. De beståndsdelar som abortförespråkare säger vara det som utgör grunden för mänskligt värde: medvetande, livsduglighet, självständighet, funktionell kroppslig funktionalitet. Detta skulle givetvis få förskräckliga/konsekvenser om abort förespråkare skulle ta sina egna värdering och resonemang om mänskligt liv på allvar och mörjade gå lös på de andra grupperna utan medvetande.. vi skulle få se ett land som påminner om Nazityskland.. (iaf en lightversion av det samhälls systemet)

Sedan när fostren börjar få armar, ben och förmåga att suga på sin tumme [!] och andra underbara egenskaper blir det ännu mer tydligt? Vad ska ofödda människor vara om inte just människor? Men ett foster är en mänskligt liv med allt vad det innebär redan ifrån dag ett den är inte pappans spermie cell längre inte mammans ägg, den är kärnan av ett under, ett mänskligt liv!

Det är ni som är för abort som givetvis har har bevis kravet/bördan på er här! Ni säger att hårceller har inget mänskligt värde, ett foster är bara några celler i början. Alltså är den inte heller värd någonting. Men ni begår ett logiskt felslut här. Om det vore så enkelt som att alla celler har samma egenskaper och att man struntar i vilket sammanhang cellen har för den mänskliga varelsens fortlevnad, då kanske det skulle kunna vara så enkelt som ni resonerar! Det ni säger är fytusan arrogant och oerhört egoistiskt och något som borde uttrets för 30 år sedan, det är inte ett fullgott argumenterande. Om du ska bevisa att en omedveten mänsklig varelse saknar mänskligt värde måste du samtidigt förklara varför inte gravt förstånds handikappade barn eller människor som ligger i koma under flera års tid också saknar mänskligt värde på samma vis som ni påstår att fostert gör? Eller så kan ni ta steget fullt ut till ett land där "uber mencsh" tänkandet är det som råder! Där icke önskvärda rent av kunna avlivas om de råkar var just de som tillhör i ledet "av de födda men som oturligt nog visade sig vara ofullkomliga människor" om ni inte kan påvisa att skilldnaden ligger i något av individens egenskaper så som: cellmängd, utvecklings stadie, livshistoria, funktionalitet

  • Cellmängd: De kanske en del invänder det är inte i funktion det handlar om här. Det det handlar om är hur många celler som just den individens kroppen utgör som avgör om det är en tillräkligt avancerad människa för att vi ska acceptera den som levnadsduglig/värdig människa. Men om det ska handla om hur många fungerade celler man har som avgör ens värde så blir det bara löjligt.. Då kan man dra helt absurda slutsatser så som att: någon som väger mer än en annan mer värd än en annan. Det är inte där värdet ligger heller utan det faktum att det är en människa eller inte det handlar om. Sumonbrottaren Per är inte mer värd än Leif Pagrotskij bara för att han har 200kg mer celler än Leif.


  • Om det ska handla om vilket stadie man är i utvecklingen: Ett foster är i mindre grad utvecklad än en "framfödd"/färdig utvecklad människa. Men den har samtidigt en oerhört mycket större chans att bli "funktionell", än en hjärndöd koma pacient eller ett "gravt förstånds handikappat barn". Den är ju i sig vad den ska vara; i utvecklings stadiet på väg till "färdig människa". Den är helt och hållet oskyldig till att den ej är färdig utvecklad och om den kommer gradvis bli mer och mer färdig? Det lilla fostret kan inte vara skyldig någon sin icke existens bara för att den inte är färdig utvecklad på samma vis som en gravt förstånd handikappad som fötts sådan inte kan vara skyldig någon något för att den ej blev färdig/rätt i sin utveckling. Det är givetvis inte heller där värdet ligger heller utan det faktum att det är en människa eller inte det handlar om. Är det ett brott att va outvecklad då har jag missat något alltså..

  • Livshistoria: Barnet har ingen sådan ännu förutom att den kanske sparkat mammans livmodersvägg, och detta kanske inte var så glädjande för den mor som ville göra sig av med det. Detta bör inte ligga barnet till last. Men nu till saken; ett barn som bara är en dag gammal har heller inte den levnads historia som en "hjärn död" patient har. Likväl är det väl ingen som påstår att "en dagsgammal" saknar mänskligt värde. Förutom i en förälders uttröttade tillstånd kanske

  • Funktionalitet: Det är inte heller här människans värde ligger i, en koma patient eller hjärn död patient, eller gravt handikappad, bör alla visas respekt mot. Vi kan inte säga att bara för att ibland tar man ifrån ett livsuppehållande maskin ifrån dennes grupp att den saknar värdet där och då. Det är fortfarande ett mänskligt liv, en mänsklig varelse, en människa.

Käre självutnämnda riksfilosof, med lärljungar det är ni som har bevisbördan! Så under tiden ni kommit fram till något så kan ni väl vara snälla att inte uppmuntra vårat lands mödrar och fäder att ta livet av deras oskyldiga barn!?